Engineering

Zennewijnen is een specialist op het gebied van engineeren. Door de jarenlange ervaring kunnen wij u van dienst zijn met uitgebreide ondersteuning. Enkele kenmerken zijn:

Methode bepalen voor het machinaal bewerken van componenten:

Rekening houdend met de seriegrootte.
Vorm, afmetingen, gewicht, spanmogelijkheid.
Verlangde vorm en plaats toleranties.

Keuze van het meest geschikte machine type:

Leidraad een probleemloze continue productiestroom.
Leidraad een goede kennis van de bij u beschikbare productiepersoneel met hun mogelijkheden.
Géén belemmering door gebonden zijn aan één of enkele machine leveranciers.
Vrij advies voor een nieuwe of een goede gebruikte machine.
Door wereldweide internationale contacten de beschikking over een betrouwbare databank van goede en betrouwbare jonge occasions.
Hierdoor indien gewenst een nauwkeurige R.O.I. berekening.
Begeleiden van het machine aankooptraject.
Levering van gewenste machine(s)

Opspannen van de producten:

Methode van spannen bepalen.
Rekeninghoudend met het vervormen van de componenten door het vastspannen.
Combinatie van machine, producten opspanning en ideale gereedschapopnamen bepalen.
Inachtneming van uw eisenpakket.
Begeleiden van het ontwerp van spanmiddelen en gereedschapopnamen.
Leveren van spanmiddelen en gereedschapopnamen.

Keuze van snij -gereedschappen:

Bepalen van de beste beschikbare verspanende gereedschappen.

Productie begeleiding:

Planning van inbedrijfstelling.
Begeleiden van de levering, aflevering en inbedrijfstelling.
Begeleiden productie aanloop.
Controle op de effectieve inzet van de productiemiddelen.
Planning van preventieve en noodzakelijke onderhoud aan de productiemiddelen.